Yıldırımlar, insanların her zaman ilgisini çekmiş ve hayatını etkilemiştir.
Tarih boyunca bu konu üzerinde çeşitli efsaneler oluşmuştur. Ancak bilimsel
anlamda yıldırım ile ilgili ilk tanımlamalar 17.yy.da başlamıştır. İlk olarak Descartes, yıldırımın bulutların çarpışmasıyla sıkışan havanın ışık ve isi etkisinin meydana geldiğini ve isinin gürültüye neden olduğunu söyleyerek yıldırım ile ilgili ilk teoriyi ortaya atmıştır.
Yıldırımın düştüğü yerlerdeki etkileri, düştüğü yerin durumuna göre değişmektedir. Paratoner ile korunmayan bir bölgeye düşen yıldırım ağaçların yanmasına, üzerinden geçtiği canlıların ölmesine ve elektrik-elektronik donanımlarda hasar oluşmasına sebep olabileceği gibi, paratoner yakalama ucu ‘na benzeyen sivri noktalardan toprağa geçerek zararsız bir biçimde sona ermesi de olasıdır. İşte bu ve bunun gibi yıldırımın yarattğı etkilerden korunmak için biz insanlar, paratoner i günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir koruma önlemi olarak kullanmaktayız.
Paratoner ler en basit tanımı ile insanları yıldırımlardan koruyan bir elektriki parça olarak tanımlayabiliriz. Paratoner başlıkları montajının yapılmış olduğu bir tesise yıldırım düşme riski oluştuğun zaman, iyon üretip yayan ve olası yıldırım deşarjını üzerine alıp emniyetli bir şekilde toprağa aktarabilen bir sistemlerdir. Yıldırımlı havalardaki atmosferik alanda oluşan yoğunlaşmış elektron partikülleri bir elektromanyetik dalga üretir. Bu partiküller paratoner in içerisindeki donanımla irtibata geçerek paratoner i harekete geçirir. Bu donanımı, yakalama çubuğu etrafındaki çok yüksek iyonlaştırma akımı meydana getiren bir iyon jeneratörü olarak tanımlayabiliriz. İyon jeneratörü başlığın etrafında elektormanyetik bir alan üretmeye başlar. Genellikle küre şeklinde metal bir koruyucu muhafaza içerisinde bulunan iyon jeneratörü yıldırımın darbe etkisine karşı çok güvenli olarak korunmuş olup, ayrıca su ve nem geçirmezliği sağlanmıştır. Ayrıca paratoner muhafaza başlığı rüzgar ve doğal etkileri azaltması için de yapısı küre şeklinde tasarlanmıştır. Aktif paratonerler yakaladığı yıldırım akımını, orta milden kesintisiz olarak topraklama hattına taşıyarak, emniyetli bir şekilde topraklanma sını sağlar.